Priorytetem KFS jest dofinansowanie szkoleń pracowników zatrudnionych między innymi w sektorze przetwórstwa przemysłowego, a więc także pracowników wykonujących dokumentację projektową dla przemysłu

Pamiętajcie też, że na stronie głównej możecie przeglądać nasz katalog szkoleń w podziale na tematykę kursów. W przypadku pytań, związanych z dofinansowaniem szkoleń ze środków UE, zachęcamy do kontaktu z nami. Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS? Baza umożliwia zamówienie szkoleń otwartych standardowych. Priorytetem KFS jest dofinansowanie szkoleń https://akatconsulting.pl/szkolenia-dofinansowane pracowników zatrudnionych między innymi w sektorze przetwórstwa przemysłowego, a więc także pracowników wykonujących dokumentację projektową dla przemysłu. Dofinansowanie szkoleń wynosi maksymalnie 80% wartości danej usługi rozwojowej. Dofinansowanie kształcenia ze środków KFS jest ogólnodostępne i mogą z nich skorzystać firmy, urzędy, fundacje, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie Termin ten ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy). Ważną informacją dla pracodawców jest to, że dofinansowanie szkolenia danego pracownika można uzyskać bez względu na rodzaj umowy czy wymiar etatu na jaki jest zatrudniony. Informację zawarte na tej stronie znajdziesz również w pełnym informatorze PDF dotyczącym dofinansowania szkoleń. Na poniższym linku, można sprawdzić, czy dofinansowanie jest dostępne w danym województwie. Przypominamy, że w na ten moment, we wszystkich województwach poza pomorskim i mazowieckim, można już uzyskać dofinansowanie nawet do 80% wartości usługi szkoleniowej lub doradczej. Pracodawcy zainteresowani dofinansowaniem szkoleń powinni złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności. Większość szkoleń realizujemy w formie indywidualnej, dzięki czemu program, termin i inne szczegóły są dostosowane do możliwości uczestnika. AEC Design pomaga firmom uzyskać dofinansowanie do szkoleń dla firm. Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych osób samozatrudnionych i pracowników MŚP. Ponadto osoba, która pełni w PUP-ie rolę doradcy klienta szczegółowo doradzi i wyjaśni jak złożyć wniosek o dofinansowanie kształcenia pracowników. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie Termin ten ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy). Środki z KFS nie są przeznaczone na finansowanie szkoleń wewnątrzzakładowych. Wyjątkiem są tutaj mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób – one mogą uzyskać dofinansowanie na poziomie 100% szkolenia.